BodyMap

*BodyMap’en er et meget konkret og præcist værktøj, som anvendes til at vise klientens såvel svagheder som resurser.
 
Ud fra en test af tonus i klientens muskler, hhv. under- overspændte eller neutrale, er det muligt meget præcist at vise hvilke temaer, der afspejler sig i den pågældendes liv.
 
Temaerne stammer fra klientens oprindelige første ”møder” i kontakt efter at musklen er innerveret (har fået ”kontakt” til hjernen og er blevet bevidstgjort).
 
Når f.eks. musklen, som sidder på forsiden af skulderen og bruges i at række ud, innerveres, bliver impulsen at række ud mod omsorgspersonen. Bliver denne impuls gennemgående mødt ”sundt” af den voksne vil musklen blive elastisk. (Neutral).
 
Mødes impulsen ikke, bliver musklen opgivende og ”træt”. (Hypo eller B). Har den været mødt sundt men herefter mødes forkert bliver impulsen ”tilbageholdt”. (Hyper eller A).
A og B gradueres hver i 4 grader. N(neutral) er således afbalanceret. Det konkrete eksempel er fra ”Behovsstrukturen”, hvor barnet er fra 1 – 18 måneder gammel.
 
Senere hen i livet vil dette udspille sig i forhold til at ”række ud” fra sig selv i alle mulige sammenhænge. I andre aldre er det andre muskler og temaer, der er i spil. Uanset om musklen er A, B eller Neutral anskuer vi det fra en resurseorienteret tilgang.
 
Prøv selv at lave denne specifikke øvelse sammen med en anden person og sans indefra, forskellen på, hvordan ”møderne” opleves og hvad det gør ved dig.
 
Der arbejdes efterfølgende med at bevidstgøre disse temaer og at møde dem på en måde, såvel kognitivt som ved konkrete fysiske bevægelser, hvorved muskeltonus ændrer sig. Dette giver erfaringsmæssigt klienten en oplevelse af og integrering af sine resurser indefra.
 
Klienter beskriver, at de bliver mødt på en konkret fysisk måde, som understøtter det kognitive møde. Ændringen kan ses på en senere test.
 
Konkret laves BodyMap’en ved at klienten ligger på en massagebænk i et par timer og får ”testet” alle sine muskler. (125 stk.).
 
Testen foregår ved at man ”trækker” i den specifikke muskel, hvorved der fremkommer et hypo (opgivende)- hyper (modstand) eller neutralt (elastisk) svar.
 
Svaret anføres på BodyMap’en, som efterfølgende ”udlægges”, analyseres og foreholdes klienten. BodyMap’ens præcision kan sidestilles med Rorschach modellen.
 

Via arbejdet med denne tilgang med klienter spændende over hele spektret fra sociale problemstillinger til ”tunge” skizofrene borgere er det lykkedes for mig, at få klienter til at integrere og anvende kropslige mestringsstrategier, som har hjulpet dem til at håndtere hverdagens udfordringer på en mere konstruktiv og frem for alt tryg måde.
 
Ved at ”lære” dem ”kropslig mestring” formår de at kunne containe og kommunikere såvel pludselig opstået angst, vrede eller anden form for utryghed. En måde at beskrive det på, er at de finder trygheden inde i dem selv.
 
Den skizofrene med udflydende fornemmelser kan ved aktivering af bestemte muskler, som erfaringsmæssigt handler om grænser, rumme at gå ned igennem en gågade fyldt med mennesker uden at opleve sig invaderet (Grænser og Centering).

Klienten der plejer at ”eksplodere” under pres, formår at containe sin frygt/vrede via bevidstheden om den kropslige container. Dette bevirker, at han er mere tryg næste gang han står i samme situation, da det jo ”gik meget godt sidst.” (Energiopbygning, Centrering m.m.)
 
Klienter med misbrug, som får arbejdet med deres ”behovsstruktur” og lærer at mærke deres behov indefra, får lettere ved at komme ud af misbruget. Kontakten til sig selv og at tage sig selv alvorligt, er essentielt i denne sammenhæng (Behovsstruktur m.m.).

Klienter med ptsd får også stor effekt ud af tilgangen, men har dog som regel også brug for at arbejde med de egentlige chok/traumer, der ligger til grund for ptsd, da chok-energien har en noget dybere ”forankring” i muskulaturen/fascierne (Eksistensstruktur m.m.).

Der arbejdes med 11 såkaldte ego-funktioner, f.eks. Grænser, Virkelighedsopfattelse, Centrering, Balance, Energiopbygning m.fl., som bevidst- og tydeliggøres igennem arbejdet med borgeren. Samtlige ego-funktioner har underpunkter, som ses tydeligt i BodyMap’en, hvilket gør det meget konkret at italesætte overfor klienten, ligesom der kan arbejdes direkte med temaet via muskelarbejdet.
 
Erfaringen er at klienterne føler sig set, mødt og hørt på en meget konkret og forståelig måde, som giver mening. Det at kunne se en mening med tingene er i min optik meget meget vigtigt i processen frem imod en forandring.
Med til modellen hører endvidere 7 karakterstrukturer, Eksistens-, Behov-, Autonomi-, Vilje-, Kærlighed/sexualitet- Menings- samt Solidaritet- og præstationsstrukturen.
Bo Bromberg Olsen | CVR: 38522574 | Gl. Kikhavnvej 18, 3390 Hundested - Danmark | Tlf.: 4019 4300 | tilbagetilkroppen@gmail.com