BodyMap

EFT:  Emotionsfokuseret parterapi.
 
SCT:  System Centered  Therapy
 
Neuroaffektiv udviklingspsykologi
 
Nada - øreakupunktur.
 
Erfaring med Theraplay.
Bodymap:
 
*BodyMap’en er et meget konkret og præcist værktøj, som anvendes til at vise såvel klientens svagheder som resurser.
 
Via test's af spæændingstilstande i klientens muskulatur, er det muligt meget præcist at vise hvilke temaer, der afspejler sig i den pågældendes liv.
 
Temaerne stammer fra klientens oprindelige første ”møder” i kontakt efter at musklen er innerveret (har fået ”kontakt” til hjernen og er blevet bevidstgjort).
 
I den motoriske udvikling "bevistgøres"vores muskler i de forskellige alderstrin.(så de kan aktiveres bevidst fra hjernen). Når f.eks. en specifik musklel, som sidder på forsiden af skulderen og bruges til at række ud bliver "bevidstgjort", bliver impulsen at række ud mod omsorgspersonen. Bliver denne impuls mødt ”sundt” af den voksne vil musklen blive elastisk. (Neutral).
 
Mødes impulsen ikke, bliver musklen opgivende og ”træt”. (Hypo eller B). Har den været mødt sundt men herefter mødes forkert bliver impulsen ”tilbageholdt”. (Hyper eller A).
A og B gradueres hver i 4 grader. N(neutral) er således afbalanceret. 
 
Senere hen i livet vil dette udspille sig i forhold til at ”række ud” fra sig selv i alle mulige sammenhænge. I andre aldre er det andre muskler og temaer, der er i spil. Uanset om musklen er A, B eller Neutral anskuer vi det fra en resurseorienteret tilgang.
 
Prøv selv at lave denne specifikke øvelse sammen med en anden person og sans indefra, forskellen på, hvordan ”møderne” opleves og hvad det gør ved dig.
 
Der arbejdes efterfølgende med at bevidstgøre disse temaer og at møde dem på en måde, såvel kognitivt som ved konkrete fysiske bevægelser, hvorved muskeltonus ændrer sig. Dette giver erfaringsmæssigt klienten en oplevelse af og integrering af sine resurser indefra.
 
Klienter beskriver, at de bliver mødt på en konkret fysisk måde, som understøtter det kognitive møde. Ændringen kan ses på en senere test.
 
Konkret laves BodyMap’en ved at klienten ligger på en massagebænk i et par timer og får ”testet” alle sine muskler. (125 stk.).
 
Testen foregår ved at man ”trækker” i den specifikke muskel, hvorved der fremkommer et hypo (opgivende)- hyper (modstand) eller neutralt (elastisk) svar.
 
Svaret anføres på BodyMap’en, som efterfølgende ”udlægges”, analyseres og foreholdes klienten. 
 
Bodyknotten:  Konfiktløsningsmodel
 
EFT:  Emotionsfokuseret parterapi.


Bo Bromberg Olsen | CVR: 38522574 | Gl. Kikhavnvej 18, 3390 Hundested - Danmark | Tlf.: 4019 4300 | tilbagetilkroppen@gmail.com