Hvorfor?

Tilbage til kroppen?
 
I terapier har jeg ofte bemærket, at klienter, der taler hurtigt og ”uden om” svære problemstillinger, kommer ned i tempo, når jeg beder dem om at mærke, hvad der sker i kroppen.
 
Ved hjælp af specifikke kropslige redskaber, guides klienten tilbage til kroppen og ind i de ofte "glemte" sansninger.
 
En konsekvens af det kropslige nærvær, er, at de kommer mere i kontakt med sig selv og med hvad der opleves rigtigt og forkert i forhold til et givet dilemma. M.a.o. større autenticitet, tydeligere grænser, mere jordforbindelse og dermed virkelighedsopfattelse samt bedre centrering.

Refleksion

I en verden, hvor tingene går hurtigere og hurtigere, er tendensen at mange gårmere og mere op ”i hovedet” og taber derved kontakten til vores krop.
Først når vi stopper lidt op, mærker vi rigtig, hvad det egentlig er der sker.
 
Mange stressramte kommer hurtigt i kontakt med sætninger som: ”Det startede jo allerede dengang, da (jeg fik en knude i maven el. lign.....) og valgte at overhøre den ”. ´Man ignorerer den – vænner sig til den – og pludselig er den blevet kæmpestor. På en måde bliver vi ”fartblinde” i forhold til de signaler som vi får.
 
Nedsættelse af tempo og større nærvær er i mine øjne essentielle ift. at mærke de signaler, som vores krop giver os.

Bo Bromberg Olsen

 
Jeg er certificeret psykoterapeut med speciale i Chok/traumer. Jeg er uddannet i Mindfulness o.m.a. og var i en årrække tilknyttet et krisecenter for voldsramte kvinder.
Læs mere Om Bo
Bo Bromberg Olsen | CVR: 38522574 | Gl. Kikhavnvej 18, 3390 Hundested - Danmark | Tlf.: 4019 4300 | tilbagetilkroppen@gmail.com