Hvorfor?

Tilbage til kroppen?
 
I terapier har jeg ofte bemærket, at klienter begynder, at tale hurtigere, når de nærmer sig kernen på deres problemer. Min oplevelse er her, at de ligesom har fået bevæget sig ud på den tynde is, hvorfor de hurtigst muligt skal over, hvor isen kan bære igen. Når jeg får dem lidt væk fra "hovedet" og mere i kontakt med deres krop, begynder de uvilkårligt at tale langsommere og med langt større nærvær.
 
En konsekvens af det kropslige nærvær, er, at de kommer mere i kontakt med sig selv og med hvad der opleves rigtigt og forkert i forhold til et givet dilemma. M.a.o. større autenticitet, tydeligere grænser, mere jordforbindelse og dermed virkelighedsopfattelse, hvilket medfører en langt bedre orientering. (Orienteringen er som oftest gået tabt, når stressen, frustrationen eller gamle traumer har taget over).
 
Som psykoterapeut er det en stor glæde at opleve klienter, som langsomt med sikkert begynder at genvinde deres orientering, hvilket medfører at de bliver markant bedre til at sætte kurs i deres eget liv.

Refleksion

I en verden, hvor tingene går hurtigere og hurtigere, og hvor vi non stop bliver spammet med nyheder og "voldsomme" historier fra nær og fjern, er tendensen at mange går mere og mere op ”i hovedet”. En konsekvens af dette er, at vi taber kontakten til vores krop.
Først når vi stopper lidt op, mærker vi rigtig, hvad det egentlig er der sker.
 
Mange stressramte kommer hurtigt i kontakt med sætninger som: ”Det startede jo allerede dengang, da (jeg fik en knude i maven el. lign.....) og valgte at overhøre den ”. ´Man ignorerer den – vænner sig til den – og pludselig er den blevet kæmpestor. På en måde bliver vi ”fartblinde” i forhold til de signaler som vi får.
 
Nedsættelse af tempo og større nærvær er i mine øjne essentielle ift. at mærke de signaler, som vores krop giver os. Når vi har fået genetableret kontakten til vores sansninger bliver vi langt bedre i stand til at forholde os til dem og dermed til at navigere mere hensigtsmæssigt - sige "stop", "Tak, men nej tak" eller "jeg vælger, at springe over lige her" o.l.
 
Hedengangne psykiater Viktor E. Frankl, som grundlagde et system, der kaldes logoterapi havde en sætning, som giver vældig meget mening for mig:  
 
"Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom".

Bo Bromberg Olsen

 
Jeg er certificeret psykoterapeut med speciale i Chok/traumer. Jeg er uddannet i Mindfulness o.m.a. og var i en årrække tilknyttet et krisecenter for voldsramte kvinder.
Læs mere Om Bo
Bo Bromberg Olsen | CVR: 38522574 | Gl. Kikhavnvej 18, 3390 Hundested - Danmark | Tlf.: 4019 4300 | tilbagetilkroppen@gmail.com